• /prep/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) bài chuẩn bị, bài tập ở nhà; sự chuẩn bị bài; thời gian chuẩn bị bài (nhất là ở các trường tư nội trú) (như) preparation
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) học sinh ở trường dự bị

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  excluding
  ex
  excluding
  except
  regarding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X