• /pri:´pei/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .prepaid

  Trả trước, trả tiền (cái gì) trước
  a prepaid envelope
  phong bì đã trả tiền (bưu phí đã được trả trên phong bì)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trả tiền trước

  Kinh tế

  thanh toán trước
  trả cước phí (một bức thư gởi)
  trả cước phí (một bức thư gửi)
  trả trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X