• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem prepay

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đã trả trước
  charges prepaid
  chi phí đã trả trước

  Kinh tế

  đã trả cước
  đã trả dứt
  đã trả trước
  charges prepaid
  các phí đã trả trước
  freight prepaid
  vận phí đã trả trước
  freight prepaid (Frtpdd)
  cước đã trả trước
  prepaid expenses
  chi phí đã trả (trước)
  prepaid freight
  vận phí đã trả trước
  prepaid tax
  tiền thuế đã trả (trước)
  prepaid tax
  tiền thuế đã trả trước
  Prepaid Ticket Advice
  thư báo vé đã trả trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X