• Toán & tin

  giá trị hiện có
  giá trị hiện tại

  Điện tử & viễn thông

  giá trị hiện thời

  Xây dựng

  giá trị hiện có, giá trị hiện tại

  Kinh tế

  giá trị hiện tại
  net present value method
  phương pháp tính giá trị hiện tại thuần
  hiện giá
  net present value
  hiện giá ròng
  thời giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X