• /´prevələns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phổ biến, sự thịnh hành, sự lan khắp, sự thường thấy

  Y học

  tỉ lệ hiện hành (của một bệnh nào đó)


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X