• /nɔ:´mæliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái thường, tính chất bình thường
  Tính tiêu chuẩn, tính chuẩn tắc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính chuẩn tắc
  asymptotic normality
  tính chuẩn tắc tiệm cận

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X