• /¸regju´læriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính thường xuyên, trạng thái thường xuyên; sự thường xuyên
  Tính cân đối
  Tính quy cũ, tính đúng mực
  Tính hợp thức, tính quy tắc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính đều; chính quy

  Điện lạnh

  sự đều đặn
  tính quy luật

  Kỹ thuật chung

  thường xuyên

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X