• Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Nhìn qua, thoạt nhìn
  to see a prima facie reason for it
  nhìn qua cũng thấy có lý do rồi

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đủ rõ
  hiển nhiên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X