• Ô tô

  khóa cửa trung tâm

  Toán & tin

  khóa sơ cấp

  Giải thích VN: Một hay nhiều thuộc tính có giá trị duy nhất định danh một hàng trong bảng CSDL. Xem thêm foreign key (khóa phụ).

  Kỹ thuật chung

  khóa chính

  Giải thích VN: Một hay nhiều thuộc tính có giá trị duy nhất định danh một hàng trong bảng CSDL. Xem thêm foreign key (khóa phụ).

  primary key encrypting keys
  các khóa mã hóa khóa chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X