• Thông dụng

  Danh từ

  Giờ cao điểm (trong phát thanh, truyền hình)
  prime-time advertising
  quảng cáo vào giờ cao điểm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giờ cao điểm
  giờ xem nhiều nhất (quảng cáo trên truyền hình)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X