• /´praimiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mồi nước (vào bơm để cho chạy); sự bơm xăng vào cacbuaratơ
  (thông tục) sự cho ăn uống thoả thích, sự bồi dưỡng
  Sự chỉ dẫn, sự cung cấp tài liệu, sự trang bị thông tin (cho ai trước khi ra nói...)
  Sự sơn lót; lớp sơn lót
  Đường để pha vào bia
  (sử học) sự nhồi thuốc nổ (vào súng); thuốc nổ nhồi (vào súng)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự chứa nước lần đầu (hồ chứa)
  sự chịu nước lần đầu (công trình)
  sự mồi nước khởi động (máy bơm)

  Hóa học & vật liệu

  quét sơn nền

  Giải thích EN: The process of applying primer to a surface, as before painting it. Giải thích VN: Quá trình quét sơn nền lên bề mặt, trước khi sơn.

  Xây dựng

  nền, sự (sơn) lót
  sự rải (bitum) trên mặt

  Điện tử & viễn thông

  sự mồi nước vào bơm (để cho chạy)

  Kỹ thuật chung

  kênh
  lớp sơn lót
  lớp sơn nền
  sự mồi
  sự mồi (bơm)
  sự mồi lửa
  sự sơn lót

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X