• /fɔ:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bốn
  four directions
  bốn phương
  the four corners of the earth
  khắp nơi trên thế giới; khắp bốn phương trên trái đất
  carriage and four
  xe bốn ngựa
  four figures
  số gồm bốn con số (từ 1000 đến 9999)
  a child of four
  đứa bé lên bốn

  Danh từ

  Số bốn
  Bộ bốn (người, vật...)
  Thuyền bốn mái chèo; nhóm bốn người chèo
  Mặt số bốn (súc sắc); con bốn (bài)
  on all fours
  bò (bằng tay và đầu gối)
  (nghĩa bóng) giống nhau, đúng khớp, khớp với
  the cases are not on all fours
  những hòm này không giống nhau
  no four go
  vô tư đi^^

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bốn
  số bốn (4)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X