• /´priviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biết riêng (việc gì)
  with the privity of
  có sự hiểu biết riêng của (ai); được sự đồng tình riêng của (ai)
  without his privity
  hắn không hay biết; không được sự đồng tình riêng của hắn
  (pháp lý) quan hệ riêng (giữa hai bên, về dòng máu...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quan hệ hợp đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X