• /ˈproʊbeɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) thủ tục chứng thực một di chúc
  a probate court
  (thuộc ngữ) toà án xử về thủ tục di chúc
  Bản sao di chúc có chứng thực
  probate duty
  thuế di sản

  Ngoại động từ

  Tỏ ra, chứng tỏ (như) prove

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  di chúc đã chứng thực
  di chúc đã thị thực
  giấy xác nhận di chúc
  grant of probate
  cấp giấy xác nhận di chúc
  sự chứng thực di chúc (bản sao)
  sự thị thực di chúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X