• /prə´kjuəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiếm được, sự thu được, sự mua được
  the procurement of goods
  sự thu mua hàng hoá

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Mua sắm

  Xây dựng

  sự mua sắm
  sự nhận được

  Kỹ thuật chung

  sự cung ứng

  Kinh tế

  chạy tìm nguồn hàng
  chọn mua để cung cấp (cho cơ quan xí nghiệp)
  sự chạy tìm nguồn hàng
  sự mua được
  sự thu mua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X