• /prə´dʌktivnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác productivity

  Danh từ

  Sức sản xuất; năng suất; hiệu suất
  labour productiveness
  năng suất lao động

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  năng suất
  sản lượng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X