• /prə´fest/

  Thông dụng

  Tính từ

  Công khai thừa nhận, tuyên bố
  a professed enemy of capitalism
  kẻ thù công khai của chủ nghĩa tư bản
  Tự xưng, tự nhận, tự cho là
  a professed doctor of medicine
  người tự xưng là bác sĩ y khoa
  (tôn giáo) đã phát nguyện
  a professed nun
  một nữ tu đã phát nguyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X