• /'kæpitəlizm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nghĩa tư bản

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tư bản

  Kinh tế

  chủ nghĩa tư bản
  bureaucratic capitalism
  chủ nghĩa tư bản quan liêu
  commercial capitalism
  chủ nghĩa tư bản thương nghiệp
  competitive capitalism
  chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
  contemporary capitalism
  chủ nghĩa tư bản hiện đại
  corporate capitalism
  chủ nghĩa tư bản công ty
  managerial capitalism
  chủ nghĩa tư bản quản lý
  monopolist capitalism
  chủ nghĩa tư bản độc quyền
  savage capitalism
  chủ nghĩa tư bản nguyên thủy, man rợ
  state capitalism
  chủ nghĩa tư bản nhà nước
  state monopoly capitalism
  chủ nghĩa tư bản độc quyền tư bản nhà nước
  sự tập trung tư bản (trong tay thiểu số)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  communism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X