• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Có lợi, có ích; thuận lợi
  she spent the weekend profitably
  cô ta sử dụng những ngày cuối tuần rất có ích
  Sinh lãi, mang lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X