• /spent/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .spend

  Tính từ

  Mệt lử, kiệt sức, hết nghị lực; hết đà (viên đạn, mũi tên...)
  a spent bullet
  một viên đạn hết đà (rơi xuống)
  Tàn lụi; tàn; bị dùng rồi; bị mất năng lực, bị mất sức mạnh
  a spent match
  que diêm đã đánh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đã hỏng
  đã sử dụng

  Toán & tin

  được dùng
  được tiêu
  tiêu (dùng)

  Kinh tế

  sự tận thu (cá)
  sự tiêu hao
  tận thu
  tiêu hao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X