• /¸wi:k´end/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật)
  the office is closed at the weekend
  văn phòng đóng cửa những ngày cuối tuần
  a weekend in the country
  chuyến đi nghỉ cuối tuần ở vùng quê

  Động từ

  Đi nghỉ cuối tuần, đi thăm cuối tuần
  They're weekending at the seaside
  Họ đi nghỉ cuối tuần ở bờ biển

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cuối tuần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X