• /prə´fʌnditi/

  Thông dụng

  Cách viết khác profoundness

  Danh từ

  Sự sâu sắc (ý nghĩa, bài văn..)
  a poem full of profundities
  một bài thơ đầy những tư duy sâu sắc
  Sự sâu sắc, sự uyên thâm, bề sâu (của kiến thức, tư duy..)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X