• /'insait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhìn thấu được bên trong sự vật, sự hiểu thấu được bên trong sự vật; sự hiểu biết sâu sắc, sự sáng suốt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thấm vào; quan niệm, nhận thức

  Y học

  tự thị (hiểu biết về chính mình)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X