• Toán & tin

  bộ nạp chương trình
  initial program loader
  bộ nạp chương trình khởi đầu
  initial program loader (IPL)
  bộ nạp chương trình đầu
  IPL (initialprogram loader)
  bộ nạp chương trình khởi động
  bộ tải chương trình
  initial program loader
  bộ tải chương trình ban đầu
  initial program loader (IPL)
  bộ tải chương trình đầu
  IPL (initialprogram loader)
  bộ tải chương trình ban đầu
  remote program loader
  bộ tải chương trình từ xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X