• Toán & tin

  môi trường lập trình

  Giải thích VN: Một bộ các công cụ để lập trình, thường được cung cấp cùng với hệ điều hành của máy tính. Tối thiểu, bộ công cụ này cũng gồm có một trình biên tập dòng, một trình gỡ rối, và một trình dịch hợp ngữ. Có thể các công cụ đó không đủ để xây dựng các chương trình chuyên dùng, và thường được thay thế bởi một hệ thống phát triển ứng dụng.

  visual programming environment
  môi trường lập trình trực quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X