• /¸prouləη´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo dài; sự được kéo dài
  the prolongation of a straight line
  sự kéo dài một đường thẳng
  Sự thêm vào; sự nối dài, đoạn nối dài thêm
  the prolongation of a wall
  sự nối dài thêm một bức tường
  Sự phát âm kéo dài (một âm tiết...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự kéo dài, sự mở rộng, thác triển

  Điện

  độ kéo dài (thời gian)

  Kỹ thuật chung

  sự kéo dài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X