• /¸i:lɔη´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm dài ra, sự kéo dài ra
  Phần dài ra
  (vật lý) độ giãn dài
  (thiên văn học) góc lìa, ly giác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ly giác, ly độ; sự kéo dài, sự giãn
  effective elongation
  ly độ hữu hiệu; sự giãn hữu hiệu
  unit elongation
  ly độ đơn vị, sự kéo dài đơn vị


  Xây dựng

  kéo dài [sự kéo dài]

  Cơ - Điện tử

  Sự kéo dài, sự làm dài, độ giãn dài

  Cơ khí & công trình

  độ dãn dài
  hệ số giãn
  sự dãn dài

  Điện lạnh

  độ giãn (dài)

  Điện tử & viễn thông

  sự dãn

  Điện lạnh

  sự giãn (dài)

  Kỹ thuật chung

  ly độ
  ly giác
  greatest eastern elongation
  ly giác đông cực đại
  greatest western elongation
  ly giác tây cực đại
  kéo dài
  độ căng
  độ giãn
  absolute elongation
  độ giãn dài tuyệt đối
  absolute elongation
  độ giãn tuyệt đối
  axial elongation
  độ giãn dọc
  axial elongation
  độ giãn dọc trục
  effective elongation
  độ giãn tỷ đối thực
  elongation at break
  độ giãn dài giới hạn
  elongation at break
  độ giãn dài tới đứt
  elongation at break
  độ giãn khi đứt
  elongation at break
  độ giãn ở điểm gãy
  elongation at rupture
  độ giãn tỷ đối khi đứt
  elongation in tension
  độ giãn khi kéo
  elongation meter
  khí cụ đo độ giãn
  elongation meter
  máy đo giãn dài
  elongation per unit length
  độ giãn dài riêng
  extension elongation
  độ giãn kéo
  extension elongation
  độ giãn khi kéo
  high elongation
  độ giãn dài cao
  local elongation
  độ giãn cục bộ
  localized elongation
  độ giãn cục bộ
  longitudinal elongation
  độ giãn dài dọc
  magnetic elongation
  độ giản từ
  minimum elongation
  độ giãn bé nhất
  percentage elongation
  độ giãn phần trăm
  percentage elongation
  độ giãn tương đối (tính bằng phần trăm)
  permanent elongation
  độ giãn dài thường xuyên
  permanent elongation
  độ giãn dư
  permanent elongation
  độ giản dư
  permanent elongation
  độ giãn vĩnh cửu
  principal elongation
  độ giãn dài chính
  relative elongation
  độ giãn dài tương đối
  relative elongation
  độ giãn tương đối
  relaxation of reinforcement subjected to constant elongation
  tính chùng trong cốt thép có độ giãn không đổi
  specific elongation
  độ giãn tỷ đối
  specific elongation
  độ giản tỷ đối
  tensile elongation
  độ giãn do kéo
  ultimate elongation
  độ giãn dài giới hạn
  ultimate elongation
  độ giãn giới hạn
  ultimate elongation
  độ giản giới hạn
  ultimate elongation
  độ giãn khi đứt
  ultimate elongation
  độ giãn tới hạn
  uniform elongation
  độ giãn đều
  unit elongation
  độ giãn dài tương đối
  unit elongation
  độ giãn riêng
  unit elongation
  độ giãn tỷ đối
  unit elongation
  độ giản tỷ đối
  độ giãn dài
  absolute elongation
  độ giãn dài tuyệt đối
  elongation at break
  độ giãn dài giới hạn
  elongation at break
  độ giãn dài tới đứt
  elongation meter
  máy đo giãn dài
  elongation per unit length
  độ giãn dài riêng
  high elongation
  độ giãn dài cao
  longitudinal elongation
  độ giãn dài dọc
  permanent elongation
  độ giãn dài thường xuyên
  principal elongation
  độ giãn dài chính
  relative elongation
  độ giãn dài tương đối
  ultimate elongation
  độ giãn dài giới hạn
  unit elongation
  độ giãn dài tương đối
  độ kéo căng
  độ kéo dài
  sự giãn
  axial elongation
  sự giãn dọc trục
  effective elongation
  sự giãn hiệu dụng
  effective elongation
  sự giãn hữu hiệu
  effective elongation
  sự giản tỷ đối thực
  elastic elongation
  sự giãn dài đàn hồi
  elongation per unit length
  sự giãn dài trên đơn vị dài
  sự giãn dài
  elastic elongation
  sự giãn dài đàn hồi
  elongation per unit length
  sự giãn dài trên đơn vị dài
  sự kéo dài
  sự kéo giãn
  elongation of the cylinder
  sự kéo giãn khối trụ
  ứng suất
  elongation strain
  ứng suất (khi) kéo

  Địa chất

  sự kéo dài, sự nối dài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X