• /prə´trækʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo dài, sự mở rộng
  Sự kéo ra trước, sự duỗi (của cơ duỗi)
  Sự vẽ theo tỷ lệ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X