• /´prɔmptiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xúi giục; sự thúc giục; sự thúc đẩy
  Sự nhắc
  no prompting!
  không được nhắc
  the promptings of conscience
  sự nhắc nhở của lương tâm, tiếng nói của lương tâm

  Chuyên ngành

  Đo lường & điều khiển

  sự nhắc nhở

  Kỹ thuật chung

  nhắc nhở
  sự chỉ dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X