• /´prɔmptli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Mau lẹ, nhanh chóng; ngay lập tức, đúng giờ, không chậm trễ
  she replied promptly to my letter
  cô ta đã mau mắn trả lời thư của tôi
  Sẵn sàng; hành động không chậm trễ (người)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tức thì

  Kỹ thuật chung

  ngay
  lập tức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X