• Toán & tin

  giá trị riêng
  proper value of an endomorphism
  giá trị riêng của một tự đồng cấu
  proper value, eigenvalue of a matrix
  giá trị riêng của một ma trận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X