• Thông dụng

  Danh từ

  Quần áo bảo hộ (chống cháy, phóng xạ...)

  Cơ khí & công trình

  áp bảo vệ

  Hóa học & vật liệu

  quần áo bảo vệ

  Kỹ thuật chung

  quần áo bảo hộ
  industrial protective clothing
  quần áo bảo hộ (lao động)
  welder's protective clothing
  quần áo bảo hộ nghề hàn
  welder's protective clothing
  quần áo bạo hộ thợ hàn
  workers' protective clothing
  quần áo bảo hộ lao động (của công nhân)
  vỏ che

  Xây dựng

  quần áo bảo hộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X