• /¸proutəplæst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con người đầu tiên
  Nguyên hình, nguyên mẫu, mẫu đầu tiên
  (sinh vật học) thể nguyên sinh

  Chuyên ngành

  Y học

  tế bào nguyên sinh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X