• /'proutətaip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đầu tiên; vật đầu tiên; mẫu đầu tiên, nguyên mẫu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mẫu đầu tiên, mẫu thử, nguyên mẫu

  Toán & tin

  bản chạy thử
  mẫu thử nghiệm
  mẫu đầu
  sản phẩm dùng thử

  Xây dựng

  nguyên hình

  Điện lạnh

  chuẩn gốc

  Kỹ thuật chung

  nguyên mẫu
  architectural prototype
  nguyên mẫu kiến trúc
  function prototype
  nguyên mẫu hàm
  macro prototype
  nguyên mẫu macro
  prototype construction
  sự chế tạo nguyên mẫu
  prototype stage
  giai đoạn nguyên mẫu
  prototype statement
  câu lệnh nguyên mẫu
  nguyên mẫu// mẫu đầu tiên// vật dùng làm mẫu

  Giải thích EN: A full-scale model of a structure or piece of equipment, used in evaluating form, design, fit, and performance.

  Giải thích VN: Một thiết bị hoàn chỉnh hoặc một bộ phận của thiết bị được sử dụng trong việc đánh giá hình dạng, thiết kế, và hiệu suất.

  hệ thống dùng thử
  mẫu thử
  mẫu ban đầu
  mẫu đầu tiên

  Kinh tế

  nguyên bản
  nguyên mẫu
  prototype car
  xe hơi nguyên mẫu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X