• /´prɔksimou/

  Thông dụng

  Tính từ

  (viết tắt) của prox. (vào tháng tới, vào tháng sau)
  on the 10th proximo
  vào ngày 10 tháng sau

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tháng sau
  tháng tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X