• /ˌsai'kaiətrist/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) thầy thuốc về bệnh tâm thần; chuyên gia về tâm thần học

  Chuyên ngành

  Y học

  bác sĩ tâm thần học

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X