• /ˈænlɪst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phân tích
  (toán học) nhà giải tích

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhà phân tích
  computer analyst
  nhà phân tích máy tính
  system analyst
  nhà phân tích hệ thống
  systems analyst
  nhà phân tích hệ thống

  Xây dựng

  phân tích viên
  system analyst
  phân tích viên hệ

  Kỹ thuật chung

  người giám sát
  người phân tích

  Kinh tế

  chuyên viên phân tích
  nhà phân tích (tài chánh)

  Địa chất

  người phân tích, hóa nghiệm viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X