• /∫rink/

  Thông dụng

  Nội động từ .shrank (hoặc) .shrunk, .shrunk

  Co lại, rút lại, ngắn lại; co vào, rút vào
  this cloth shrink in the wash
  vải này giặt sẽ co
  to shrink into oneself
  co vào cái vỏ ốc của mình
  Lùi lại, lùi bước, chùn lại
  to shrink from difficulties
  lùi bước trước khó khăn
  a shrinking violet
  (đùa cợt) con người nhút nhát, người hay xấu hổ
  shrink from somethingdoing something
  lưỡng lự làm cái gì

  Ngoại động từ

  Làm co (vải...)

  Danh từ

  Sự co lại
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (đùa cợt) bác sĩ tâm thần

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  co rút

  Cơ - Điện tử

  Sự co ngót, (v) co ngót, rút ngắn

  Vật lý

  làm co

  Xây dựng

  hét

  Điện lạnh

  co (lại)

  Kỹ thuật chung

  co ngót
  chilling shrink
  co ngót do lạnh
  heat-shrink tube
  ống co ngót nóng
  shrink hole
  lỗ rỗ do co ngót
  shrink-resistance
  chống co ngót
  co rút
  ngót
  chilling shrink
  co ngót do lạnh
  heat-shrink tube
  ống co ngót nóng
  holding shrink
  khô ngót do bảo quản
  shrink head
  đậu ngót
  shrink hole
  lỗ rỗ do co ngót
  shrink-resistance
  chống co ngót
  total shrink
  tổn thất khô ngót tổng
  dúm
  sự co
  sự co ngót
  rút lại
  sự rút lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X