• (đổi hướng từ Pullers)
  /´pulə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người kéo, vật kéo, máy kéo
  Ngựa không chịu cương

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cái vam, dụng cụ tháo

  Cái vam, dụng cụ tháo

  Cơ khí & công trình

  dụng cụ kéo (dùng tháo ổ lăn ra khỏi trục)

  Hóa học & vật liệu

  dụng cụ kéo
  bit puller
  dụng cụ kéo lưỡi khoan
  cotter puller
  dụng cụ kéo kiểu chốt
  dụng cụ lôi

  Ô tô

  cái cảo

  Xây dựng

  dụng cụ nhổ

  Điện

  cái vam
  cơ cấu rút (dây, cáp...)

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ cảo (tháo bạc đạn khỏi trục)

  Kinh tế

  dụng cụ nhổ
  người kéo
  thiết bị kéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X