• /´kɔtə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) cottar
  (kỹ thuật) khoá, chốt, then
  cotter-pin
  chốt định vị
  Cotter pin

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khóa [cái khóa]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Chốt hãm, chêm, đặt chốt hãm

  Cơ khí & công trình

  chốt

  Giải thích EN: A tapered rod or pin that passes through a hole in one member and rests against the surface of an encircling member, keeping both members constant to each other. Also, COTTER PIN. Giải thích VN: Là cái que hoặc ghim vót nhọn đầu đưa qua lỗ một chi tiết và dừng lại trên bề mặt của chi tiết bao quanh, giữ cho cả hai chi tiết cố định lại với nhau. Tương tự đối với chốt định vị.

  cotter pin extractor
  dụng cụ nhổ chốt tách đuôi
  cotter pin hole
  lỗ chốt bi
  cotter pin hole
  lỗ chốt hãm
  cotter pin hole
  lỗ chốt ngang
  cotter pin hole
  lỗ chốt tách đuôi
  cotter slot
  rãnh chốt hãm

  Kỹ thuật chung

  chêm
  adjuster cotter
  chêm điều chỉnh
  cotter joint
  sự liên kết chêm
  cotter key
  cái chêm
  gib and cotter
  chêm chèn
  gib and cotter
  chêm khóa
  chốt giữ
  chốt hãm
  cotter pin
  bulông có chốt hãm
  cotter pin
  chốt hãm nêm
  cotter pin extractor
  kìm nhổ chốt hãm
  cotter pin extractor
  dụng cụ tháo chốt hãm
  cotter pin hole
  lỗ chốt hãm
  cotter slot
  rãnh chốt hãm
  split cotter pin
  bulông có chốt hãm
  nêm
  đặt chốt hãm
  then

  Địa chất

  chốt, then

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X