• Kỹ thuật chung

  vị trí xung
  PPM (pulseposition modulation)
  sự điều biến vị trí xung
  Pulse Position Modulation (PPM)
  điều chế theo vị trí xung
  pulse position modulation (PPM)
  sự điều biến vị trí xung
  pulse position modulator (PPM)
  điều biến vị trí xung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X