• /´mɔdju¸leitə/

  Cơ khí & công trình

  độ điều biến

  Toán & tin

  máy biến điệu

  Xây dựng

  điều biến viên

  Y học

  tác nhân điều biến

  Điện lạnh

  bộ biến điệu
  optical modulator
  bộ biến điệu quang học
  wide-band Bragg modulator
  bộ biến điệu Bragg dải rộng

  Kỹ thuật chung

  bộ điều biến
  absorptive modulator
  bộ điều biến hấp thụ
  acousto-optic modulator
  bộ điều biến âm quang
  acoustooptical modulator (AOM)
  bộ điều biến âm quang
  balanced modulator
  bộ điều biến cân bằng
  bulk-wave Bragg modulator
  bộ điều biến Bragg sóng khối
  color modulator
  bộ điều biến màu
  diode modulator
  bộ điều biến đi-ốt
  electro-optical modulator
  bộ điều biến điện quang
  four-phase modulator
  bộ điều biến bốn pha
  light modulator
  bộ điều biến ánh sáng
  linear modulator
  bộ điều biến tuyến tính
  mechanical modulator
  bộ điều biến cơ học
  microwave modulator
  bộ điều biến vi ba
  microwave modulator
  bộ điều biến vi sóng
  modem (modulator-demodulator)
  bộ điều biến-dải điều
  modulator-demodulator (modem)
  bộ điều biến-giải điều
  optical modulator
  bộ điều biến quang
  phase modulator
  bộ điều biến pha
  pulse modulator
  bộ điều biến xung
  pulse phase modulator
  bộ điều biến pha xung
  push-pull modulator
  bộ điều biến đẩy kéo
  quadrature amplitude modulator (QAM)
  bộ điều biến biên độ vuông góc
  ring modulator
  bộ điều biến hình xuyến
  single sideband modulator
  bộ điều biến dải biên đơn
  vacuum tube modulator
  bộ điều biến đèn chân không
  bộ điều chế
  amplitude modulator
  bộ điều chế biên độ
  balanced modulator
  bộ điều chế cân bằng
  balanced ring modulator
  bộ điều chế vòng cân bằng
  beam modulator
  bộ điều chế chùm tia
  bidirectional modulator
  bộ điều chế hai chiều
  class A modulator
  bộ điều chế lớp A
  class B modulator
  bộ điều chế lớp B
  Dynamic Modulator Adaptation Technique (DMAT)
  kỹ thuật phối ghép bộ điều chế động
  Electro-absorption Modulator (Laser) (EML)
  Bộ điều chế hấp thụ điện (Laze)
  Electro-Optic Phase Modulator (EOPM)
  bộ điều chế pha quang - điện
  frequency modulator
  bộ điều chế tần số
  light modulator
  bộ điều chế ánh sáng
  magnetic modulator
  bộ điều chế từ
  mod/ demod (modulator/ demodulator)
  bộ điều chế/bộ giải điều chế
  modulator crystal
  tinh thể bộ điều chế
  Modulator-Demodulator (MODEM)
  môđem, Bộ điều chế/giải điều chế
  optical modulator
  bộ điều chế quang
  Phase Sensitive Modulator (PSM)
  bộ điều chế nhạy cảm pha
  ring modulator
  bộ điều chế vòng
  selective modulator
  bộ điều chế chọn lọc
  synchronous modulator
  bộ điều chế đồng bộ
  bộ giảm chấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X