• Kinh tế

  bình giá hối đoái quyết định theo sức mua thực tế
  bình giá mãi lực
  relative purchasing power parity
  bình giá mãi lực tương đối
  ngang giá sức mua
  absolute purchasing power parity
  ngang giá sức mua tuyệt đối
  relative purchasing power parity
  ngang giá sức mua tương đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X