• /´pæriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bình đẳng; tình trạng bằng nhau
  parity of status
  sự bình đẳng về địa vị
  parity of pay
  sự bằng nhau về tiền lương
  Sự tương đương, sự tương tự, sự giống nhau
  (thương nghiệp) sự ngang giá; tỉ suất ngang giá

  Y học

  Số lần mang thai và sinh nở của phụ nữ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính chẵn lẻ

  Cơ - Điện tử

  Tính chẵn-lẻ

  Cơ khí & công trình

  sự ngang bậc
  sự ngang giá

  Xây dựng

  ngang nhau

  Điện lạnh

  số chẵn lẻ
  parity of state
  số chẵn lẻ của trạng thái

  Kỹ thuật chung

  sự tương tự
  sự tương đương

  Kinh tế

  bình giá
  covered interest parity
  bình giá lãi suất đảm bảo
  currency parity
  bình giá tiền tệ
  exchange parity
  bình giá hối đoái
  gold parity
  bình giá vàng
  indirect parity
  bình giá gián tiếp
  mobile parity
  bình giá hoạt động
  monetary parity
  bình giá tiền tệ
  parity clause
  điều khoản bình giá
  parity index
  chỉ số bình giá
  parity ratio
  tỉ suất bình giá
  parity table
  bảng bình giá
  product/price parity
  bình giá sản phẩm/giá
  purchasing power parity
  bình giá hối đoái quyết định theo sức mua thực tế
  purchasing power parity
  bình giá mãi lực
  relative purchasing power parity
  bình giá mãi lực tương đối
  sliding parity
  bình giá linh hoạt
  đồng giá
  ngang giá
  absolute purchasing power parity
  ngang giá sức mua tuyệt đối
  central parity
  ngang giá trung tâm
  covered interest parity
  ngang giá lãi suất bảo đảm
  fixed parity
  ngang giá cố định
  gold parity
  ngang giá vàng
  interest parity condition
  điều kiện ngang giá tiền lãi
  parity grid
  vạch ngang giá xuất phát
  purchasing power parity
  ngang giá sức mua
  relative purchasing power parity
  ngang giá sức mua tương đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X