• /´pə:gətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) làm tinh khiết, tẩy, xổ

  Danh từ

  (y học) thuốc tẩy, thuốc xổ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X