• /´pə:s¸striηz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều
  Dây thắt ví tiền, dây thắt hầu bao
  to hold the purser-strings
  nắm việc chi tiêu
  to tighten the purser-strings
  tằn tiện, thắt chặt hầu bao
  to loosen the purser-strings
  ăn tiêu rộng rãi, mở rộng hầu bao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X