• /lu:sn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nới ra, nới lỏng
  to loosen a screw
  nới lỏng một cái đinh ốc
  this mentholated syrup can loosen the cough
  xirô bạc hà này có thể làm long đờm
  Xới cho (đất) xốp lên, làm cho (đất) tơi ra
  To loosen/tighten the purse-strings
  Nới lỏng/thắt chặt hầu bao
  to loosen sb's tongue
  làm cho ai ăn nói ba hoa

  Nội động từ

  Lỏng ra, giãn ra, lơi ra, long ra
  to loosen up
  thư giãn
  we have to loosen up after a hard-working day
  chúng ta cần phải thư giãn sau một ngày làm việc cật lực

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lỏng [nới lỏng]

  Cơ - Điện tử

  Tháo lỏng, nới lỏng, đẩy ra (mẫu trong khuôn)

  Cơ khí & công trình

  vặn lỏng

  Hóa học & vật liệu

  làm lỏng
  làm rời
  nới ra

  Kỹ thuật chung

  làm tơi
  làm tơi (đất)
  làm xốp
  nới lỏng

  Kinh tế

  nở ra (bột nhào)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X