• (đổi hướng từ Purveyors)
  /pə:´veiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cung cấp hàng hoá, công ty cung cấp hàng hoá, dịch vụ cung cấp hàng hoá
  purveyors of fine wines
  những công ty cung cấp các loại rượu ngon

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người cung ứng
  nhà thầu cung ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X