• /´puʃ¸bʌtən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nút bấm (điện...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nút nhấn

  Giải thích VN: Trong giao diện người-máy lọai chuẩn công nghiệp và lọai dùng đồ họa, đây là một nút lớn trong hộp hội thọai dùng để khởi phát họat động sau khi bạn đã chọn dùng một khả năng. Hầu hết các hộp hội thọai đều có nút ấn OK dùng để xác nhận sự chọn dùng của bạn và thực hiện lệnh đó, và nút Cancel để cắt sự chọn dùng của bạn và đóng hộp hội thọai đó lại. Nút bấm đại diện cho khả năng bạn thường chọn nhất gọi là nút bấm mặc định ( default button), và được làm nổi bật lên.

  virtual push button
  nút nhấn sáng
  nút nhấn nhả

  Điện tử & viễn thông

  nút đẩy

  Kỹ thuật chung

  chìa khóa
  nút ấn

  Giải thích VN: Trong giao diện người-máy lọai chuẩn công nghiệp và lọai dùng đồ họa, đây là một nút lớn trong hộp hội thọai dùng để khởi phát họat động sau khi bạn đã chọn dùng một khả năng. Hầu hết các hộp hội thọai đều có nút ấn OK dùng để xác nhận sự chọn dùng của bạn và thực hiện lệnh đó, và nút Cancel để cắt sự chọn dùng của bạn và đóng hộp hội thọai đó lại. Nút bấm đại diện cho khả năng bạn thường chọn nhất gọi là nút bấm mặc định ( default button), và được làm nổi bật lên.

  nút bấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X