• Thông dụng

  Thành Ngữ

  put the skids under somebody/something
  làm cho ai/cái gì bị thất bại

  Xem thêm skid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X